Health

Doustna szczepionka przeciwko COVID-19 i dawka przypominająca zwiększająca liczbę przeciwciał: przetrwalniki bakterii B. Subtilis – biotechnologiczny przełom autorstwa DreamTec

„Podjęliśmy próbę opracowania doustnej szczepionki przeciwko COVID-19, w celu zapewnienia środka, który jest bezpieczny, skuteczny i łatwy do podawania” – powiedział dr Kwong, dyrektor ds. naukowych w DreamTec. Zastosowanie B. Subtilis jako dawki przypominającej szczepienia wzbudziło zainteresowanie na całym świecie, przy czym może ona być przechowywana w temperaturze pokojowej i zachować stabilność przez co najmniej sześć miesięcy, jak podano na brytyjskim portalu Clinical Trials Arena. Dr Kwong dodał, że białka szczytowe nie dostają się do układu krwionośnego.

Bakterie B. Subtilis wybrano na postawie ich zdolności do przetrwania warunków panujących w układzie pokarmowym człowieka poprzez wytwarzanie endosporów. Ponadto Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) nadał im status Generally Recognized As Safe (GRAS – ogólnie uznany za bezpieczny). Biorąc pod uwagę, że skuteczność tradycyjnych szczepionek zmniejsza się wraz z pojawieniem się nowego wariantu wirusa, dr Kwong stwierdził: „prace nad naszą obecną szczepionką wykonaliśmy w kilka miesięcy, więc możemy powtórzyć to w przyszłości z innymi wariantami SARS-CoV-2, które mogą się pojawić, jak na przykład Omikron”.

„Planujemy współpracę z partnerami branżowymi w zakresie przeprowadzenia badań przedklinicznych ukierunkowanych na ocenę bezpieczeństwa dla ludzi” – powiedział dr Kwong. DreamTec przewiduje, że doustna dawka przypominająca, zwiększająca liczbę przeciwciał, będzie produkowana w postaci kapsułek zawierających miliardy przetrwalników B. Subtilis. Po spożyciu, transgeniczne przetrwalniki uwalniane są w jelicie cienkim, gdzie na błonie śluzowej wywoływana jest swoista odpowiedź immunologiczna. Pozwala to na bezpieczne i skuteczne podejście do kwestii poprawy odporności na SARS-CoV-2 u osób zaszczepionych.

DreamTec jest spółką biotechnologiczną założoną przez dra Kwonga Wai Yeunga, która opracowuje najnowocześniejsze rozwiązania biotechnologiczne, w tym ekspresję cennych białek rekombinowanych, RNA i hodowle komórek macierzystych.

Materiał filmowy – https://mma.prnewswire.com/media/1717684/Oral_vaccine_English_v2.mp4
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1717472/Image_1.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1717473/Image_2.jpg

SOURCE DreamTec Research Limited


Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button